ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ปทุมธานี

ที่อยู่: 98/103 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน คลองหลวง ปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050082