ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 3300 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050021