ข้อมูลร้าน

จังหวัด: พัทลุง

ที่อยู่: 155 หมู่ที่ 2 พัทลุง เมืองพัทลุง

เบอร์โทรศัพท์: 095-2049983