ข้อมูลร้าน

จังหวัด: ปทุมธานี

ที่อยู่: 90 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์: 095-2050083