ข้อมูลร้าน

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 1190 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์: 095-2049970